เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
กองทุน สปสช-ตำบลยอด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระรังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลวกหลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ออนไลน์
เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/8tpidh
งานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี 2565
NO Gift Police
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ม.ราชภัฏอุตรดิตถิ์ เรื่องรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนการศึกษา) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รถรับ-ส่งนักเรียน) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศ ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลยอด
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder หนังสือทางราชการ
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file หนังสือเรียกส่งประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด ประจำปี 66+67สมัยแรก grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายบ้านปางส้านฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางส้าน-วังเสา หมู่ที่ 4 บ้านปางส้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง-แบบ-บก.01 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

folder ข่าวรับสมัครงาน
insert_drive_file ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview388
insert_drive_file ประกาศ ผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
find_in_page ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview624

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดศักดิ์ ภิมาล
นายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 0925125873
นายเชิดศักดิ์ ภิมาล
นายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 0925125873
นางณัฐชยา พลจร
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0898501243
นางณัฐชยา พลจร
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0898501243

สถิติ sitemap
วันนี้ 6
เดือนนี้3,213
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)24,883
ทั้งหมด 110,407


image แหล่งท่องเที่ยว
งานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี 2565 [8 ธันวาคม 2565]
จุดชมวิวดอยจี๋สูงเสียดฟ้า [1 ตุลาคม 2563]
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน [1 ตุลาคม 2563]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
27/11/2566
27/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ.
24/11/2566
27/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
กสธ.
23/11/2566
27/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ