messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 203
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 182
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 161
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 251
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การประกาศผลคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 167
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 159
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 150
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี /ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 115
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ครั้งที่ 3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 142
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 120
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 117
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 125
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 126
21 - 33 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2