messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 56
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 66
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลยอด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 182
แผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลยอด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 150
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1