เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
8 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 54
2 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
1 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
8 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ มาดำรงแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 220
28 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 114
13 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 64
5 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 247
14 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 440
22 กันยายน 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 182
5 กันยายน 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านสะเกิน หมู่ 1 ครั้งที่ 5 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 77
5 กันยายน 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านปางส้าน หมู่ 4 ครั้งที่ 12 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 83
5 กันยายน 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านน้ำเกาะ หมู่ 6 ครั้งที่ 2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 73
3 กันยายน 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านผาหลัก หมู่ 3 ครั้งที่ 9 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
3 กันยายน 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านผาสิงห์ หมู่ 5 ครั้งที่ 11 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
3 กันยายน 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านสะเกิน หมู่ 1 ครั้งที่ 4 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
3 กันยายน 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านปางส้าน หมู่ 4 ครั้งที่ 11 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 66
31 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านผาสิงห์ หมู่ 5 ครั้งที่ 10 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 66
29 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านผาสิงห์ หมู่ 5 ครั้งที่ 9 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 70
27 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านปางส้าน หมู่ 4 ครั้งที่ 10 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 84
24 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ บ้านผาสิงห์ หมู่ 5 ครั้งที่ 8 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 76
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4