เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
27 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
18 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
20 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 37
25 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑/๒)ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 129
25 มกราคม 2565
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 88
10 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
26 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 72
26 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 67
25 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 66
18 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ ขอขยายเวลาการยืนเวลาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 57
27 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบบรรทุกน้ำ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
6 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 152
4 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 178
4 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 96
5 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
8 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 86
12 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 99
28 เมษายน 2564
- insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 100
8 มีนาคม 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซ์้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
10 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ร่างขอบโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบรรทุกน้ำ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3