messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
12 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายดอน ศักดิ์แก้ว ถึงหลังบ้านนางปราณี ศรีอุไร บ้านสะเกิน หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade โดย : adminเปิดอ่าน : 22
25 ธันวาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายดอน ศักดิ์แก้ว ถึงหลังบ้านนางปราณี ศรีอุไร บ้านสะเกิน หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 27
9 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 76
20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายบ้านปางส้านฯ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 61
30 มกราคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางส้าน-วังเสา หมู่ที่ 4 บ้านปางส้าน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 65
23 มกราคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง-แบบ-บก.01 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 47
3 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 53
13 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน 1 คัน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 75
31 สิงหาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 65
30 สิงหาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 71
29 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ-จำนวน-1-คัน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 76
11 สิงหาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 68
27 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 60
18 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 79
20 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 87
25 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑/๒)ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 224
25 มกราคม 2565
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 176
10 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 133
26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 124
26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 118
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4