เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
20 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายบ้านปางส้านฯ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
30 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางส้าน-วังเสา หมู่ที่ 4 บ้านปางส้าน โดย : admin เปิดอ่าน : 9
23 มกราคม 2566
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง-แบบ-บก.01 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
3 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
13 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน 1 คัน grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
31 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
30 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
29 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ-จำนวน-1-คัน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
11 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
27 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 37
18 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
20 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 54
25 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑/๒)ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 166
25 มกราคม 2565
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 124
10 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
26 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
26 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 88
25 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 86
18 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ ขอขยายเวลาการยืนเวลาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 85
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4