messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
การเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
แนวทางการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลยอด ประจาปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 31
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 58
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 57
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1