messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
ข้อบังคับเทศบาลตำบลยอด ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ๒๕๖3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลยอด จังหวัดน่าน พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1