messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด
รายละเอียด : เทศบาลตำบลยอด ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด
ผู้โพส : admin