messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
camera_alt ภาพกิจกรรม
การลงพื้นที่สำรวจ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[6 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/8tpidh[25 ธันวาคม 2566]
ขอเชิญเที่ยวงาน วันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี 2566[19 ธันวาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[18 กันยายน 2566]
ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566[1 กันยายน 2566]
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระรังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลวกหลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[15 มิถุนายน 2566]
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ออนไลน์ [16 พฤษภาคม 2566]
งานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี 2565[8 ธันวาคม 2565]
NO Gift Police[1 ธันวาคม 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด[19 สิงหาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 17 รายการ)