messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำสู่สภาพเดิมห้วยน้ำยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมฝาย คสล.ห้วยหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลยอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยอด (โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 7 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ฯ) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร ตัดหญ้า 2 ข้างทาง และเก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ (รถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยอด) หมายเลขทะเบียน นข 2540 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
251 - 263 (ทั้งหมด 263 รายการ) 1 2 3 4 5 6