ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การประกาศผลคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช

ชื่อไฟล์ : tXZEo5PThu45213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้