ชื่อเรื่อง : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลยอด (รอบ 6 เดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

ชื่อไฟล์ : 1LD2xJLMon23734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้