ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง