ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปางส้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง