ชื่อเรื่อง : จัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน 1 คัน