ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 24 นิ้ว และเสาเหล็ก พร้อมติดตั้ง) ในเขตเทศบาลตำบลยอด จำนวน 30 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง