ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย (OTOS) หมายเลขทะเบียน บต 3550 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง