ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดตั้งเวทีกลางและเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง