ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง