ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำซุ้มวัฒนธรรมชนเผ่าแต่ละชุมชนและซุ้มนิทรรศการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่ากองอำนวยการ โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง