ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)