ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่ารวมติดตั้งและรื้อถอน ขนย้ายเวทีกลาง ระบบเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม และไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟแสงสี ไฟพาร์ ตลอดงาน โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....