ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาออกแบบ ตกแต่งพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ซุ้มนิทรรศการวัฒนธรรมชนเผ่าแต่ละหมู่บ้าน และซุ้มนิทรรศการกองอำนวยการ โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....