ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและตราประทับบัตรเลือกตั้ง โครงการการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....